P2PA

Nowy Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie w dawnym Hotelu „Cracovia”

Typ: Użyteczność publiczna
Rok: 2023
Lokalizacja: Kraków
Powierzchnia: 13 516 m²
Inwestor: Muzeum Narodowe w Krakowie

Projekt Witolda Cęckiewicza to zamknięta kompozycja oparta na napięciu pomiędzy linearną bryłą hotelu, a gmachem Muzeum Narodowego z jednej strony oraz rzeźbiarską, punktową formą bryły kina „Kijów” z drugiej. Aby ją utrwalić istotne jest utrzymanie istniejących proporcji i wielkości brył. W warstwie wizualnej najważniejszym elementem określającym tożsamość hotelu jest jego elewacja. Szachownicowy układ oparty na kontrastach fakturowych i kolorystycznych zostaje utrwalony i w pełni wpisany w charakter nowoprojektowanego budynku. 

Gra pomiędzy pełnią i pustką przełożona zostanie na strukturę ścian zewnętrznych wystaw. Pola pełne i przezierne przełożone zostały na język  muzealny i przekształcone w symboliczną, archetypową formę przechowywania ekspozycji – regał złożony z przestrzeni wystawienniczych kierowanych naprzemiennie na zewnątrz i do środka budynku. Ich aranżacja, zależna od twórcy wystawy, będzie widocznym elementem obrazującym życie muzeum.

Przestrzeń otaczająca budynek zostaje otwarta, a sam obiekt zyskuje wielowątkowe połączenia z miejską tkanką, realizując założenia kwartału muzealnego. Po jego południowej stronie zlokalizowano ogród przebiegający wzdłuż aktywnych parterów wystaw czasowych i warsztatów kreatywnych. Zaprojektowano je jako dwukondygnacyjną  przestrzeń o L-kształtnym układzie, która wysokimi przeszkleniami otwiera się na zieleń. Centralny punkt układu stanowi strefa lobby z  klatką schodową.  W miejscu dawnego wejścia do budynku, wykorzystując historyczne rampy okalające kolistą formę zejścia zapewniono możliwość wejścia na kondygnację parteru. Pomiędzy nimi  zaprojektowano obniżenie placu pozwalające na dostęp do kondygnacji -1, otwierającą się na przestrzeń parkową. 

Kompleks Witolda Cęckiewicza to obiekty wyjątkowe i  niepowtarzalne. Ich realizacja możliwa była tylko dzięki uporowi autora i jego niezwykłemu dążeniu do stworzenia budynków wykorzystujących najnowsze osiągnięcia techniczne i odnoszących się do  najświeższych światowych idei. Wpisując się w to ideowe podejście po analizie konstrukcji obiektu zdecydowano o realizacji budynku w technologii hybrydowej żelbetowo-drewnianej.