P2PA

Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Typ: Użyteczność publiczna
Rok: 2023
Lokalizacja: Warszawa
Powierzchnia: 71 392,30 m²
Inwestor: Pałac Saski sp. z o.o.

LAN + P2PA

LAN
Paolo Ceresatto, Benoit Jallon, Laure Kovalski, Umberto Napolitano, Dorothée Riou

P2PA

Aleksander Blicharski, Łukasz Kaczmarek, Marszał Maciej, Jakub Podgórski, Maciej Popławski

We współpracy z

Konsultacje z zakresu akustyki

Jean-Paul Lamoureux

Architektura krajobrazu

RS Architektura Krajobrazu

Konstrukcja i instalacje

Buro Happold

Zrównoważony rozwój

Franck Boutté Consultants

Fasady

Xmade

Drewniany Pałac – historyczny krok w przyszłość.

Zadanie wykonania rekonstrukcji tak ważnego obiektu jest ogromną szansą na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Zamiast odbudowywać zespół budynków przy użyciu metod tradycyjnych przeanalizowano możliwe, współczesne rozwiązania konstrukcyjne. Tak duża inwestycja będzie długotrwałym procesem, powinien on zostać wykorzystany jako przyczynek do rozwoju i postępu technologicznego.

Polska dysponuje trzecimi co do wielkości zasobami drzewnymi w regionie. Ogromną szansę na współpracę publiczno-prywatną daje również struktura własności lasów. Gatunki iglaste, będące podstawą drewna konstrukcyjnego, to ok. 68% powierzchni lasów Polski. W ramach prac projektowych przeprowadzono analizy z zespołem HQE i zdecydowano o budowie „Drewnianego Pałacu”. Lekkiej konstrukcji osadzonej na betonowej bazie wspartej na słupach umieszczonych pomiędzy zachowanymi fundamentami. Pozwoli to na dokładne odtworzenie estetyki zburzonych obiektów w sposób innowacyjny i szanujący środowisko. Elewacja wykonana z acetylowanego drewna zostanie zaprojektowana z historycznym detalem. Jej dwustronność i obecność we wnętrzach dodatkowo podkreśli tę ideę.

Przedsięwzięcie o tej skali to szansa rozpoczęcia epokowego skoku gospodarczo-technologicznego. Pozwoli on na budowę silnej, konkurencyjnej w regionie, gałęzi gospodarki opartej na budownictwie zrównoważonym wykorzystującym naturalny, odnawialny budulec jakim jest drewno.

Planowana inwestycja może stać się bodźcem do zmiany tego w jaki sposób w przyszłości będą budowane obiekty w Polsce. Wykreowana sytuacja powinna mieć charakter narodowego labolatorium wiedzy i techniki, w którym badacze, rzeczoznawcy, przedsiębiorcy łączą siły w celu wypracowania rozwiązań na przyszłość.

Las

Lasy są jednym z najważniejszych komponentów środowiska przyrodniczego, decydujących o równowadze ekologicznej. Są też jednocześnie pożądaną społecznie formą użytkowania gruntów, a ich produkcja biologiczna ma wartość rynkową. Jest to również dobro ogólnospołeczne, kształtujące jakość życia człowieka. Polskie lasy stanowią wyjątkowy potencjał dla zrównoważonego budownictwa przyszłości. Polska dysponuje trzecimi co do wielkości zasobami drzewnymi w regionie (po Niemczech i Francji), wynoszącymi łącznie (wszystkie formy własności)  1,9 mld m3.

Dużą szansę daje struktura własności lasów w Polsce, z czego ok. 80% stanowią lasy w zarządzie Lasów Państwowych. Gatunki iglaste, będące podstawą drewna konstrukcyjnego, stanowią ok. 68% powierzchni lasów Polski. Co roku w polskich lasach przybywa 35 mln m3 drewna. Drzewa pochłaniają CO2 z atmosfery podczas wzrostu i magazynują go w postaci węgla w swoim drewnie. Dzięki wykorzystaniu drewna w przemyśle budowlanym, pochłonięty CO2  jest magazynowany w budynkach i infrastrukturze, a tym samym usuwany z atmosfery w dłuższej perspektywie. 

Laboratorium rozwoju

Wykreowana sytuacja powinna mieć charakter narodowego labolatorium wiedzy i techniki, w którym eksperci, badacze, rzeczoznawcy, przedsiębiorcy łączą siły w celu wypracowania rozwiązań na przyszłość.

Rozwój przemysłu drzewnego oraz coraz większe wykorzystanie materiału jakim jest drewno w kontekście budownictwa jest rzeczą naturalną w kontekście obecnych zmian klimatycznych. Drewno ma niezaprzeczalnie duży potencjał aby pozytywnie przyczynić się do zielonej transformacji. Należy mieć jednak na 

uwadze konieczność prawidłowej, przemyślanej implementacji tego typu rozwiązań, które wymagają nie tylko zmian w sektorze drzewnym, ale również w kontekście wykonawców, norm, przepisów itp., które regulują współczesne budownictwo.

W ślad za działaniami o charakterze badawczo-rozwojowym iść powinny zmiany legislacyjne w kontekście przepisów, umożliwiające i ułatwiające rozwój budownictwa o charakterze drewnianym lub tez hybrydowym.

Edukacja

Wykreowana sytuacja będzie wspaniałą możliwością do szerzenia wiedzy z zakresu nowych, zrównoważonych technologii. Na etapie budowy zakłada się ustawienie towarzyszących jej pawilonów eksperymentalnych, w których prezentowany będzie zarówno sam proces, w którym wypracowane zostały rozwiązania przez instytucje, naukowców, specjalstów i techników, jak również wykonywane będą elementy wzorcowe dla potrzeb budowy. 

Wiedza ta szerzona być powinna również poprzez zasadę promieniowania, tak aby dotrzeć do możliwie dużej liczby odbiorców. Mniejsze instytuty badawcze, 

zrzeszenia naukowców, izby inżynierów, kadra dydaktyczna techników ale również szkoły podstawowe czerpać powinny daleko idące korzyści z edukacji w zakresie zrównoważonego budownictwa.

Baza ta powinna zatem zarówno dać możliwości wdrażania (badania, legislacja, certyfikacja itp.) jak również przekazać wiedzę, która przełoży się na chęć zastosowania w praktyce wypracowanych rozwiązań.

Doświadczenie

Wyzwanie jakim jest realizacja inwestycji w przyjętej technologii  to również olbrzymia szansa na zyskanie bezcennego doświadczenia, które przełoży się na rozpropagowanie tego typu rozwiązań w skali kraju. Już dziś widoczne zmiany w krajach takich jak między innymi Szwajcaria, Niemcy, Holandia, czy też Norwegia będą postępować. W krajach tych już nie tylko niewielkie inwestycje realizowane są z najwyższą troską o zrównoważony rozwój. Na przykład Port Lotniczy w Zurychu planuje budowę nowego doku lotniskowego, który zostanie zbudowany w ciągu najbliższych dziesięciu lat z drewna i przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 przez lotnisko. W Lokstadt w Winterthur budowany jest obecnie najwyższy na świecie drewniany wieżowiec, 100-metrowa inwestycja „Rocket”. Przykładami są również „Roots” w Hamburgu, „HoHo” w Wiedniu, „Mjøst” w Wiedniu, „Mjøstårnet” w Norwegii czy „Dutch Mountains” w Eindhoven. 

Widząc te zmiany w skali globalnej należy zauważyć, że jest to właściwy moment aby Polska również wypracowała rozwiązania zarówno pod względem produkcyjnym jak i legislacyjnym, które umożliwią w przyszłości realizowanie tego typu inwestycji na jej terenie.