P2PA

Pływalnia przy ul. Ostródzkiej w Warszawie

Typ: Użyteczność publiczna
Rok: 2022
Lokalizacja: Warszawa
Powierzchnia: 6 548 m²
Inwestor: Dzielnica Białołęka

Współczesne budynki użyteczności publicznej, poza swoją podstawową funkcją, pełnią również rolę centrotwórczą i integrującą dla lokalnej społeczności. Projekt bazuje na przeświadczeniu, że nadrzędnym celem projektowanego obiektu jest przyczynienie się do budowania wspólnoty poprzez aktywne spędzanie czasu. Idea integracji wiąże się z próbą odejścia od stereotypowego, komercyjnego charakteru. Budynek stawia nacisk na tworzenie przestrzeni wyciszonej i uspokojonej, sprzyjającej rekreacji i bliskiej człowiekowi. Kreowany obiekt dzięki swojej skali, użytym materiałom czy też rozwiązaniom przestrzennym dąży do stworzenia lokalnego centrum, w którym użytkownik będzie mógł znaleźć wytchnienie od otaczającego świata, ograniczając liczbę bodźców i stawiając na kontakt z naturą.

Teren pływalni leży na granicy pomiędzy ulicą – miastem, a terenem zieleni na wschodzie – naturą. Projektowany budynek kształtuje linię rozgraniczającą oba światy, która dzięki swojej strukturze funkcjonalnej zarazem je łączy, wykorzystując walory każdej ze stron kontekstu.

 

 

Od zachodu zapewniona została dostępność, bufor, a od wschodu otwartość. Zlokalizowane na piętrze funkcje łączą obie strefy oraz aktywizują przestrzeń od strony zieleni.

Projektowany budynek stara się budować relację na linii człowiek-natura. Oprócz tej podstawowej, bezpośrednio powiązanej z funkcją, a opierającej się na kontakcie z wodą, sięga również po inne rozwiązania wzmacniające tę więź. Dzięki wprowadzonemu patiu, świetlikom zlokalizowanym w centralnej części obiektu oraz przeszkleniom od strony zieleni zapewnione zostało naturalne doświetlenie hal basenowych, widowni i kawiarni. Otwarcie w formie przeszkleń realizowanych od strony wschodniej zapewnia panoramiczny kontakt użytkowników zarówno z zielenią zlokalizowaną w enklawach mieszczących się w ukształtowanych ramach, jak również z relaksującym, naturalnym krajobrazem stanowiącym dalszy plan – tło widoku z hal basenowych.