P2PA

Basen kryty w Piasecznie

Typ: Użyteczność publiczna
Rok: 2020
Lokalizacja: Piaseczno
Powierzchnia: 5 500m²
Inwestor: Gmina Piaseczno
Nagrody: 1 nagroda w konkursie

Budynek został zakomponowany, jako prosta bryła o charakterze pawilonowym. Dla jej optycznego zmniejszenia zastosowano zróżnicowanie wysokości poszczególnych stref oraz jej przecięcie wraz z przesunięciem. Przesunięcie wytworzyło dwie zewnętrzne przestrzenie – patio wejściowe oraz patio basenowe i umożliwiło zmniejszenie wielkości połączenia strefy basenu rekreacyjnego i sportowego. Dla klarownego spięcia całości obydwa patia otoczono zewnętrznym trejażem nawiązującym do konstrukcji budynku. Arkady wydzielają enklawy, w których zaprojektowana została zieleń wysoka. Rozwiązanie to ma na celu budowanie kameralnego charakteru zarówno wejść do obiektu jak również unikalnej atmosfery we wnętrzach obiektu.

Od strony materiałowej budynek potraktowano homogenicznie i kierując się zasadą szczerości materiałów. Główna konstrukcja budynku została zaprojektowana w układzie słupowo-ryglowym z elementów z drewna klejonego oraz stropów kompozytowych drewniano-betonowych. Znajduje to swoje odzwierciedlenie zarówno w materiale okładzin ścian we wnętrzach jak i w zewnętrznej elewacji obiektu. Takie podejście zapewnia wpisanie budynku w sielski krajobraz Piaseczyńskiego parku oraz stanowi ważny wkład w minimalizację śladu węglowego budynku.

Projekt usytuowano z uwzględnieniem stron świata w pełni wykorzystując ich zalety. Od strony północnej zlokalizowano strefę wejścia oraz saunarium i pomieszczenia administracji. Hale basenowe zaprojektowano od strony południowej, z pełnymi wglądami na wschód i zachód. Baseny zewnętrzne, z dostępem zarówno z basenu sportowego jak i rekreacyjnego zlokalizowano od południowo-wschodniej strony budynku.