P2PA

Uniwersytet Warszawski – Furmańska

Typ: Użyteczność publiczna
Rok: 2021
Lokalizacja: Warszawa
Powierzchnia: 5 500m²
Inwestor: Uniwersytet Warszawski
Współpraca: Patrycja Jędra

 

Przyszłość
Zmieniający się świat stawia nas przed coraz to nowszymi wyzwaniami. Rodzące się problemy w skali globalnej nakazują szukać nowych rozwiązań. Uniwersytet Warszawski jako wiodąca jednostka Naukowa w kraju pełni rolę lidera w poszukiwaniu takich rozwiązań i wyznaczaniu nowych ścieżek postępowania. Aby sprostać temu zadaniu nowy obiekt powinien spełniać cztery cele: być elastycznym na zmienność funkcji, pełnić miastotwórczą rolę, mądrze korzystać z odnawialnych źródeł energii oraz budować ład urbanistyczny. Projektowany budynek spełnia te cele używając powściągliwych środków. Prosta bryła skupia się na rozwiązywaniu zadanych jej problemów, nie szukając przy tym niepotrzebnej atencji.

Powiśle
Układ urbanistyczny Powiśla odznacza się charakterystyczną strukturą urbanistyczną. Mimo upływającego czasu w tym obszarze nadal czytelne są skutki działań wojennych z początku XX wieku. Przedwojenny układ klarownej, kwartałowej zabudowy został zniszczony, a powojenna zabudowa w tym obszarze nie zdołała stworzyć nowego porządku urbanistycznego. Bezpośrednie sąsiedztwo Mariensztatu oraz Starego Miasta narzuca uporządkowany układ obrzeżnej zabudowy z wnętrzami urbanistycznymi, podczas gdy samo Powiśle wypełnione jest zielenią skwerów i parków.

Przyjęta forma architektoniczna budynku odpowiada zarówno na potrzebę uporządkowania tej części Powiśla poprzez budowę wyraźnych narożników i pierzei, ale również z szacunkiem podchodzi do istniejącej zieleni. Zaproponowano prosty układ prostopadłościennej bryły zlokalizowanej dłuższym bokiem wzdłuż ul. Karowej. W ramach bryły zaprojektowano dwa patia (o wymiarach 8x8m i 16x16m) okalające istniejące drzewa. Układ zwartej bryły pozwolił wygospodarować duży, zielony skwer dogęszczony drzewami, które wymagały przesadzenia ze względu na projektowany obiekt. Przestrzeń ta pełnić będzie rolę zewnętrznej agory, a docelowo tworzyć będzie wewnętrzny dziedziniec przy kontynuacji zabudowy na sąsiadujących działkach.

Rama
Budynek został zaprojektowany jako przestrzenna rama o module 4×4 m, zorganizowana wokół dwóch przestrzeni patio z komunikacją główną oraz z dwoma, skrajnie zlokalizowanymi trzonami z komunikacją pomocznią. Rama charakteryzuje się pełną transparentnością oraz daje możliwości zmian i dostosowania do zmieniających się wymagań. Budynek emanuje na zewnątrz życiem akademickim równocześnie wciągając mieszkańców i przyjezdnych z otoczenia poprzez zapraszające funkcje usługowe. Część przestrzeni ramy wypełniona zostaje miejscami do pracy i odpoczynku zarówno dla kadry naukowej i administracyjnej Uniwersytetu jak i dla jego studentów. W innej zlokalizowano funkcje ogólnodostępne zapraszające wszystkich użytkowników Powiśla, w jeszcze innej miejsce dla siebie znajduje zieleń tworząc patia, zieloną agorę czy ogród na dachu. Wszystkie te przestrzenie i funkcje działają w klarownym porządku jednak łączą się i krzyżują pozwalając na interakcje i przypadkowe spotkania.