P2PA

Baza warsztatowa Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego 

Typ: Użyteczność publiczna
Rok: 2022
Lokalizacja: Świdwin
Powierzchnia: 7 989,8 m²
Inwestor: Powiat Świdwiński 

Współczesny rozwój rolnictwa z jednej strony bazuje na wdrażaniu nowych technologii oraz automatyzacji procesów, dążąc do usprawnienia i uzyskania maksymalnej wydajności produkcji. Z drugiej strony w coraz większej mierze stara się odnaleźć swoje korzenie poprzez rzemieślniczość, ekologię i agroturystykę, gdzie kontakt człowieka z ziemią wydaje się bardziej naturalny i spójny. Projekt bazuje na przeświadczeniu, że podejścia te nie muszą się wykluczać, a wręcz powinny współdziałać w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. .

Celem koncepcji jest stworzenie obiektu, który w delikatny i subtelny, a jednocześnie charakterystyczny sposób wpisze się zarówno w otoczenie jak i dopełni istniejącą kompozycję założenia. Wyjątkową cechą dla krajobrazu wiejskich pól jest poczucie niczym nie ograniczonej, otwartej przestrzeni. Brak przeszkód terenowych takich jak budynki, lasy czy wzniesienia sprawia wrażenie obcowania z płaszczyznami – ziemi i nieba. Styk ich połączenia, horyzont, stał się punktem wyjścia dla formy oddającej charakter miejsca – ciągnącej się niemal w nieskończoność linii.

 

Prosta bryła projektowanego obiektu wprowadza spokój i oddech, a jednocześnie domknięcie dla zastanego układu zabudowy. Skupienie wszystkich funkcji pod wspólnym dachem pozwoliło nie tylko połączyć poszczególne strefy pod względem komunikacyjnym lecz również stworzyć spójną historię skupiając w jednym miejscu proces kształcenia związany z halą upraw – ziemią , salami warsztatowymi – technologią, oraz pracowniami gastronomicznymi – celem.

Plac wykreowany wśród obecnych zabudowań połączony został z projektowanym obiektem za pomocą pieszej alei, która zakończona jest formą zadaszonego placu wejściowego do bazy warsztatowej. Przejście to stanowi jednocześnie podział pomiędzy strefą zewnętrzną przy budynkach, a terenami sportowymi. Wszystkie te elementy dążą do wprowadzenia harmonii w ramach całego zespołu.

Rozwiązania materiałowe skupiają się na poszukiwaniu naturalnego i w pewien sposób pierwotnego tworzywa. Jego charakter odnosi się do ruralistycznego charakteru miejsca, a wrodzona skromność spaja z otoczeniem nie tworząc dysonansu. Wykorzystując geometrię przykrycia hali upraw oraz kształtując doświetlenia w strefach klas uzyskano spójny w wyrazie kształt dachu poprzecinany liniami nawiązującymi do linii widocznych na polach uprawnych.