P2PA

Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny

Typ: Użyteczność publiczna
Rok: 2021
Lokalizacja: Katowice
Powierzchnia: 24 144m²
Inwestor: Miasto Katowice

 

Kopalnia dla lokalnej społeczności ma wielopoziomowe i wielowymiarowe znaczenie. Jest głównym źródłem utrzymania, miejscem realizacji zawodowej, organizatorem lokalnej społeczności, twórcą kultury, tradycji i obrzędów, a także dominantą, przestrzennym punktem odniesienia. Przez prawie 200 lat KWK „Wieczorek” wpływało na obszary Janowa-Nikiszowca kształtując otaczającą przestrzeń – budując osiedla i budynki usługowe, zmieniając naturalny krajobraz, organizując życie mieszkańców. Budynki kopalni są nie tylko zabytkami techniki ale również miejscem o wyjątkowym znaczeniu, które ogniskuje w sobie wspomnienia i losy ludzkie przez pokolenia.

Koncepcja odnosi się do tej stwórczej, fundamentalnej roli kopalni. Adaptacja i rewitalizacja tkanki kopalni KWK „Wieczorek” w kompleksowy i spójny sposób odpowiada zarówno na założenia programowe HUBu Gamingowo-Technologicznego jak i uwarunkowania społeczne i urbanistyczne. Powstający zespół, poprzez minimalne i odnoszące się z szacunkiem do historycznej tkanki interwencje, powinien być doskonale działającą maszyną dostosowaną do potrzeb rozwijających się nowych technologii ale też nadal pełnić rolę ważnego przestrzennie, aktywizującego społecznie miejsca, które przyciąga swoją aurą.

Precyzyjne działania w istniejącej zabudowie pozwoliły oczyścić i odbudować historyczne budynki KWK „Wieczorek” mówiące nam o specyficznej tożsamości miejsca. Pozwoliło to również wydobyć z nich charakterystyczny język zabudowań przemysłowych złożony z liniowych ciągów, modularności i prostej, intencjonalnej addytywności. W oparciu o ten język zbudowana została klarowna, czytelna siatka wynikająca bezpośrednio z głównych kierunków nadanych przez historyczny układ. Na jej bazie stworzona została funkcjonalna kompozycja z szacunkiem odnosząca się do istniejących zabudowań i podkreślająca walory i wagę obiektów KWK „Wieczorek”. Czytelna przestrzeń klarownych wnętrz i placów ograniczona została przez obiekty istniejące i nawiązujące do ich gabarytów budynki kolejnych etapów.

Dzielnica Nowych Technologii ma za zadanie być obszarem otwartym i integrującym, aktywnie działającym niezależnie od pory dnia i roku, będącym osią zdarzeń i aktywności podobnie do poprzedniej zlokalizowanej tu funkcji. Zarówno w skali lokalnej jak i miejskiej powinna pełnić rolę miejsca kulturotwórczego i rekreacyjnego. Nadanie całości założenia charakteru przestrzeni parkowej powiązanej z sąsiednimi zielonymi terenami pozwoliło na stworzenie atrakcyjnej przestrzeni działającej nie tylko dla pracowników HUBu ale również dla mieszkańców.

Otaczająca zieleń, znajdująca się obecnie od południowo-wschodniej strony kompleksu i widoczna jako wyraźny pas zlokalizowany za osiedlem Nikiszowiec wpływa i niejako przejmuje były teren kopalni kształtując krajobraz jej wnętrz urbanistycznych. Tworzy parki, aleje i skwery, które dzięki swojemu powiązaniu w kontekście tkanki zespołu, ale również poszczególnych funkcji obiektów stają się przestrzeniami relaksu, odpoczynku, spędzania wolnego czasu. Mogą z nich korzystać nie tylko użytkownicy HUBu ale również mieszkańcy Katowic. Zieleń tak silnie zarysowana w koncepcji znajduje swoje odbicie również w formie detali powiązanych z wprowadzanymi interwencjami co nawiązuje do elementów jakie można odnaleźć w historycznych budynkach – wieży zegarowej, elementach przeszkleń, malowanych detalach ceglanych czy samych maszynach byłej kopalni, a także na pobliskim osiedlu Nikiszowiec.