P2PA

Łasztownia Szczecin

Typ: Użyteczność publiczna
Rok: 2017
Lokalizacja: Szczecin
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin

Niewiele miast w Polsce i na świecie stoi przed tak dużą szansą jak Szczecin. 280 ha poprzemysłowych terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum i Starówki daje ogromne pole dla rozwoju miasta. Ważnym jest, aby ta szansa została dobrze wykorzystana. Miasto Szczecin pokazało w ostatnich latach, że jest w stanie osiągać najwyższą, światową, jakość architektury. Projektując tereny Wysp Międzyodrza i Łasztowni przyświecała nam ta sama idea – stworzyć unikatową przestrzeń o najwyższym poziomie.

Szczecin Floating Garden to hasło wręcz stworzone jako podstawa dla idei urbanistycznego zagospodarowania przedmiotowych terenów. Wyraża się w nim dynamiczny rozwój miasta z poszanowaniem potencjału natury. Przestrzeń wpisująca się w to hasło musi być przede wszystkim bardzo dobrym miejscem do życia – o wysokich walorach użytkowych, zróżnicowanych funkcjach, dobrym dostępie do terenów rekreacyjnych i o ponadprzeciętnej jakości architektury. W projekcie zaproponowano tworzenie jednostek urbanistycznych skupionych wokół terenów zielonych z usługową, centrotwórczą funkcją towarzyszącą. Od strony zewnętrznej jednostki nastawione są na kontakt z wodą poprzez zastosowanie spójnego systemu bulwarów.

Istotne w projekcie jest również wpisanie się w istniejący układ miasta. Zagospodarowane tereny muszą tworzyć wspólną tkankę z istniejącą infrastrukturą. Kluczem są nie tylko dobre powiązania komunikacyjne w różnej skali – drogowe, komunikacji miejskiej, wodnej i piesze, ale także zastosowanie osi widokowych i otwarć pozwalających na stworzenie spójnego urbanistycznego wnętrza. Wnętrza posiadającego ściany z różnych epok ale opowiadających jedną, spójną historię.

Niemniej ważna była decyzja o usunięciu estakady. Wychodząc z założenia, że wysokiej jakości nie da się budować półśrodkami zdecydowaliśmy się na usunięcie całości estakady. Podniesiona droga nie tylko dzieli Łasztownię, generuje bardzo niską jakość przestrzeni i obniża walory estetyczne sąsiadujących działek ale również znacząco ingeruje w krajobraz Lewobrzeżnego Szczecina. Trasa Zamkowa została poprowadzona na poziomie terenu z wykorzystaniem Mostu Kłodnego i Długiego. Ponadto, zakłada się, że w momencie dokończenia Obwodnicy Śródmiejskiej znaczna część ruchu zostanie na nią przeniesiona z centrum wzorem innych europejskich miast.