P2PA

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny

Typ: Użyteczność publiczna
Rok: 2022
Lokalizacja: Góra św. Anny
Powierzchnia: 4 000m²
Inwestor: Muzeum Śląska Opolskiego

 

Wzgórze św. Anny to miejsce o wielopoziomowym i wielowymiarowym znaczeniu. Łączy w sobie piękno naturalnego krajobrazu ziemi śląska opolskiego oraz skomplikowaną historię jego mieszkańców. Koncepcja projektowa w spójny sposób wiąże ze sobą te dwie rzeczywistości kładąc nacisk zarówno na aspekt przyrodniczy jak i antropogeniczny. Celem projektu jest odzwierciedlenie w obiekcie symboliki powstań w sposób, który nie zakłóci relacji z otaczającym krajobrazem ani go nie zdominuje. Projektowana przestrzeń opowiada o przyrodniczym dziedzictwie miejsca i wspólnej walce powstańczej, a patrząc w przyszłość staje się miejscem integrującym i budującym tożsamość w oparciu o wspólną historię i bogactwo naturalne ziemi Śląska Opolskiego.

Projektowany obiekt wykorzystuje i uwydatnia walory otaczającej przyrody oraz podkreśla wagę istniejącego Domu Polskiego. Podchodzi z szacunkiem do bezpośredniego otoczenia oraz stara się współgrać z kontekstem. Pozwala na obcowanie z naturalnym krajobrazem i daje przestrzeń, w której może wybrzmieć historyczne znaczenie zabytkowego budynku.

Patrząc w dół wzgórza nowa część budynku jest prawie niewidoczna, stopniowo i delikatnie wyłaniając się ze stoku. Platformy zatapiają się w zieleni i opadają wraz z naturalnym spadkiem co pozwoliło na wprowadzenie liniowych, charakterystycznych doświetleń ich wnętrz. 

Rozbudowa Muzeum została zaprojektowana w oparciu o szacunek nie tylko dla skali i charakteru zabudowań w obszarze góry Św. Anny, ale również dla historycznego budynku. Wykorzystuje ona i uwydatnia walory otaczającej przyrody oraz podkreśla wagę istniejącego Domu Polskiego, dając przestrzeń, w której może wybrzmieć jego historyczne znaczenie. 

Niepowtarzalny i inspirujący charakter budynku ogniskuje w sobie aspekt przyrodniczy i historyczny. Obiekt o otwartej strukturze zewnętrznej zdaje się bezpośrednio łączyć z zielenią, która przepływa między jego otwarciami i po jego powierzchniach. Wyłaniające się z łąki niskie ściany z naturalnego, lokalnego wapienia tworzą kompozycję nawiązującą do ruralistycznych układów i przywodzą na myśl miejsca możliwych zdarzeń historycznych.