P2PA

Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie

Typ: Użyteczność publiczna
Rok: 2023
Lokalizacja: Warszawa
Powierzchnia: 3 110 m²
Inwestor: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Adaptowany budynek Narodowego Archiwum Cyfrowego w procesie projektowym potraktowano jak obiekt archiwalny, który oczyszczono i poddano konserwacji przy użyciu współczesnych środków, a jego zawartość skrupulatnie usystematyzowano i uporządkowano.

Budynek dawnych koszar wraz z przyległym terenem oczyszczono z narastających przez lata elementów, wydobywając jego pierwotną wartość materiałową i przestrzenną. We wnętrzu obiektu wprowadzono wymagane, punktowe ale zdecydowane interwencje, które pozwoliły na stworzenie bezpiecznej i klarownej przestrzeni zapewniającej najwyższe walory funkcjonalne dla przyszłego użytkownika. Miejsca poddane interwencji w czytelny sposób podkreślono, jasno wskazując, co jest elementem tkanki historycznej, a co współczesnym uzupełnieniem. Teren zewnętrzny klarownie podzielono wytwarzając przyjazną dla użytkownika przestrzeń publiczną, w którą w sposób możliwie nieinwazyjny wpisano niezbędne elementy funkcjonalne.

Ingerencja projektowa w istniejący budynek zapewnia stworzenie obiektu posiadającego wyjątkowy charakter, który oddaje w swoich założeniach główne idee przyświecające instytucji Narodowego Archiwum Cyfrowego. Budynek charakteryzuje się prostotą rozwiązań, która równocześnie podkreśla rangę obiektu. Przestrzeń zaprojektowano jako czytelną i przejrzystą komunikacyjnie, co buduje poczucie otwartości i łatwości dostępu dla użytkowników zewnętrznych, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i funkcjonalność dla jej pracowników.

 

Działka projektowa została ogrodzona, a główny wjazd na teren zapewniono od strony południowo-wschodniej. W godzinach funkcjonowania obiektu zakłada się utrzymywanie otwartej bramy i kontrolę dostępu za pomocą szlabanu. Bezpośrednio za wjazdem zlokalizowano utwardzony plac wejściowy w ramach którego wydzielono przestrzeń wystawową, miejsca na rowery oraz ławki i zieleń. Przez plac, wykonany z płyt betonowych, poprowadzono drogę dojazdową do miejsc postojowych i strefy gospodarczo-technicznej zlokalizowanej za budynkiem. Ze względu na kameralny charakter parkingu zakłada się priorytet ruchu pieszego nad ruchem kołowym. Od strony zachodniej zapewniono wejście pomocnicze do budynku umożliwiające niezależny dostęp dla pracowników. Umożliwia ono również bezpośrednie wyjście do zewnętrznej strefy rekreacyjnej o parkowym charakterze. Zakłada się możliwość prowadzenia dostaw zarówno przez wejście boczne jak i pomocnicze. W części północnej zapewniono przestrzeń gospodarczo-techniczną z czterema miejscami postojowymi (w tym dwoma dla osób z niepełnosprawnością), dojazdem do pomieszczenia gromadzenia odpadów oraz wejściem do zlokalizowanej pod ziemią części technicznej. Dojazd do strefy zapewniono ciągiem pieszo-jezdnym o szerokości 5 m, z którego część została zaprojektowana jako nawierzchnia wykonana z płyt betonowych, a cześć jako nawierzchnia mineralna co nadaje przestrzeni bardziej parkowego i kameralnego charakteru.

Na podstawie inwentaryzacji zieleni część drzew istniejących została przeznaczona do wycinki. Zakłada się wprowadzenie nowej zieleni wysokiej i niskiej, wykorzystując gatunki rodzime i zapewniając dużą bioróżnorodność. Nowe nasadzenia zostały usytuowane w odpowiedniej odległości od okien Archiwum. Zakłada się retencjonowanie