P2PA

Typ: Plakat
Rok: 2019
Lokalizacja: Wrocław
Nagrody: 2 nagroda w konkursie

Fragment manifestu DoFA 2020 – Dolnośląskiego Festiwalu Architektury – OTWARTE MIASTO

“Otwarte miasto ma wiele znaczeń.

Sformułowanie to najczęściej jest używane do określenia elastycznego podejścia do wielu współczesnych problemów cywilizacyjnych: społecznych, ekonomicznych czy przestrzennych, z którymi muszą borykać się miasta, ich władze i mieszkańcy.

Miasta, a szczególnie duże skupiska o charakterze aglomeracyjnym, a zatem różnorodne społecznie, kulturowo, ekonomicznie, strukturalnie i przestrzennie, zmuszone są do stałego uwzględniania zmieniających się potrzeb społecznych ze względu na rosnącą fluktuację i dynamiczne poszukiwania nowego miejsca do życia. Powinny zatem deklarować gotowość do uwzględniania płynących od „dołu” sygnałów zgłaszanych przez lokalne społeczności, a także prowadzić szeroko zakrojoną działalność edukacyjną zakładając, iż świadomy obywatel będzie aktywniejszy i bardziej otwarty na łagodzenie wyzwań cywilizacyjnych.”

Plakat w prosty sposób symbolizuje temat festiwalu , który odnaleźć można w kształcie obrazującym uchylone drzwi. Oprócz  przekazu  związanego z kształtem, plakat w przewrotny sposób podnosi temat otwartości miasta. Dzięki wykonaniu elementu centralnego z folii lustrzanej zarówno otoczenie plakatu jak i osoba go oglądająca ulega odbiciu wewnątrz symbolu, co automatycznie nakreśla pytanie o otwartość miasta w którym żyjemy oraz nas samych.