P2PA

Teatr Zagłębia

Typ: Użyteczność publiczna
Rok: 2021
Lokalizacja: Sosnowiec
Powierzchnia: 7920m²
Inwestor: Teatr Zagłębia
Nagrody: Wyróżnienie 1 stopnia

 

Współczesny teatr miejski wychodzi ze swoich klasycznych ram stając się otwartym i aktywizującym centrum kultury. Nie tylko wchodzi w dialog z życiem miasta, ale również aktywnie uczestniczy w jego tworzeniu. Przestaje kojarzyć się z pałacowym przepychem i formalną elegancją, a staje się miejscem tętniącym życiem, inspirującym i zapraszającym szerokie grono mieszkańców do aktywności i zaangażowania większego niż samo uczestnictwo w spektaklu. Projektowany obiekt zapewnia wielofunkcyjną, elastyczną i inspirującą przestrzeń, która da nowe możliwości kreowania iluzji teatralnej oraz stanie się lokalną agorą i miejscem zawsze otwartym na mieszkańców, zapewniającym możliwość społecznego uczestnictwa i realizacji.

Rozbudowa Teatru Zagłębia została zaprojektowana w oparciu o szacunek dla historycznego budynku. Zakłada się przywrócenie wyglądu fasady z lat 40 XX w. oraz oczyszczenie bryły z dobudowywanych przez lata elementów uczytelniając tym samym jej trójpodział. Układ projektowanego obiektu wyznaczony został poprzez zewnętrzne krawędzie zabytkowego teatru. Rytm kubatur powstał jako dwukrotne powtórzenie uproszczonej formy Sceny Klasycznej. Bliżej istniejącego budynku zlokalizowano funkcje węzłowe, a na zamknięciu osi Nową Scenę stanowiącą kontrapunkt dla Sceny Klasycznej. Między elementami powstały dwie poprzeczne przestrzenie otwierające się na ul. Teatralną oraz park.

Budynek wykorzystuje walory istniejącej zieleni. Duże, składane przeszklenia umożliwiają funkcjonalne łączenie przestrzeni z zieloną polaną i wytworzenie Sceny Letniej oraz otwarcie od strony ulicy Teatralnej. Mnogość połączeń i otwarta struktura budynku inspiruje i pozwala na wykorzystanie przestrzeni wyjściowo nieteatralnych do celów performatywnych oraz wyjście spektaklu poza ramy sceny.

Obiekt w nieoczywisty sposób odnosi się do charakterystycznego elementu teatru jakim jest kurtyna. W teatrze jej otwarcie jest symbolicznym zaproszeniem widzów do uczestnictwa w spektaklu. Bariera pomiędzy widzem, a artystą przestaje istnieć. W projektowanym budynku podniesienie kurtyny stanowi analogiczny gest architektoniczny pozwalając na połączenie dotychczas ukrytej rzeczywistości ze światem zewnętrznym.